<7>
รายชื่อหน่วยงานในจังหวัด
ธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาสมุทรปราการ
หมายเลข  02–389–1166-8
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาบางบ่อ   

หมายเลข 

02–708–3762-3

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาบางพลี


หมายเลข

02–312-2055
ธนาคารทหารไทย     สาขาสมุทรปราการ
หมายเลข  02–389–5917- 8
ธนาคารทหารไทย     สาขาปู่เจ้าสมิงพราย
หมายเลข  02–394 - 4412
ธนาคารกสิกรไทย     สาขาสมุทรปราการ
หมายเลข  02–395 - 3947
ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขาเทพารักษ์ 
หมายเลข  02–385 - 1242

ธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์   สาขาสำโรง    

หมายเลข 02–384–3483-5
ธนาคารกรุงไทย     สาขาสมุทรปราการ               
หมายเลข  02–387 - 2599

ธนาคารกรุงไทย      สาขาปากน้ำ

หมายเลข
02–389 - 5888
หมายเลข  02 – 395 - 3049
ธนาคารออมสิน      สาขาปากน้ำ               
หมายเลข  02 – 395 - 0613
ธนาคารกรุงเทพฯ     สาขาสมุทรปราการ
หมายเลข  02–395–1100-2
ธนาคารกรุงเทพฯ     สาขาพระประแดง
หมายเลข 02–462-5907-8
ธนาคารศรีนคร      สาขาสมุทรปราการ 
หมายเลข 02–395 - 0045
ธนาคารศรีนคร     สาขาปู่เจ้า 
หมายเลข 02–394-4860
ธนาคารศรีนคร       สาขานิคมฯ  บางปู 
หมายเลข 02–709–8106-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา         สาขาสมุทรปราการ    
หมายเลข 02–702 - 8993
ธนาคารนครหลวงไทย       สาขาสมุทรปราการ    
หมายเลข 02–702–8380

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8